Kalp ve Damar Cerrahisi

  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi

Tedavi Edilen Hastalıklar

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

  • Home
  • Tedavi Edilen Hastalıklar

Kalp Krizi

Kalp sağlığı insanın total sağlık durumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Bununla birlikte kalp hastalıkları insanın diğer organlarını da olumsuz yönde etki altına alması nedeni ile mutlaka tanı ve tedavi yöntemlerinin ertelenmemesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Varis Nedir

Varis çoğu kişinin kozmetik bir problem olarak gördüğü ve bununla birlikte tedavi olmayı ertelediği ciddi bir toplardamar hastalığıdır.

Devamını Oku

Koroner Bypass Ameliyatları

Dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında kalp damar hastalıkları gelmektedir. Ülkemizde ölümlerin %55'i koroner arter hastalıklarına bağlıdır.

Devamını Oku

Derin Ven Trombozu

Bacağın derin toplar damarlarının pıhtıyla tıkanması anlamına gelen Derin Ven Trombozu çeşitli nedenlerle olur

Devamını Oku

Endovenöz Lazer Yöntemi

Semptomatik vena safena magna yetmezliğine bağlı olarak gelişen yüzeysel varislerin tedavisinde yeni bir teknik.

Devamını Oku

EECP

EECP Koroner Arter Hastalıkları ve Kalp Yetmezliği Tedavisinde kullanılan, Ülkemiz için yeni sayılabilecek, ancak Amerika' da yaygın olarak uygulanan bir tedavidir.

Devamını Oku

Yapay Kalpler

Kalp sağlığı insanın total sağlık durumunu belirleyici niteliktedir. Kalp ve damar hastalıkları kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, diğer organların sağlığını olumsuz etkilemekte ve kişinin hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle rutin kalp kontrollerinin aksatılmaması gerekmektedir.

Devamını Oku

Minimal İnvaziv Kalp Kapağı Ameliyatı

Minimal invaziv Kalp ameliyatları 7 cm 'den küçük bir kesiden yapılan kalp ameliyatlarıdır. Türkiyede ilk kez Prof. Dr. Oztekin OTO tarafından 5cm lik bir delikten yapılmaya başlandı.

Devamını Oku

Küçük Delikten ASD Kapatılması, VSD Kapatılması

Minimal invaziv Kalp ameliyatları 7 cm 'den küçük bir kesiden yapılan kalp ameliyatlarıdır. Türkiyede ilk kez Prof. Dr. Oztekin OTO tarafından 5cm lik bir delikten yapılmaya başlandı.

Devamını Oku

Akciğer Ameliyatları

Akciğer kanserlerinin ve akciğer  enfeksiyonlarının tedavisi Göğüs Hastalıkları, Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi anabilim dalları ile koordineli olarak planlanmakta ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Devamını Oku

Transplantasyon

Organ yetmezliğinde son yıllarda uygulanan en güncel tedavi yöntemi transplantasyondur. Kalp yetersizliği problemi olan hastalarda uygulanan transplantasyon; alanında uzman ve tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir

Devamını Oku

Aort Anevrizması

Aort, vücuttaki en büyük damar olmakla birlikte görevi; tüm organlara temiz kanı taşımaktır. Bir dakikada yaklaşık 3 ila 7 litre arası kan taşıyan Aortun basınç ile oluşturduğu ritim ise tansiyon olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Ateroskleroz (Damar Sertliği)

Atardamarların iç duvarında kolesterol ve plakların (yağ birikintisi) oluşması ile gelişen tıkanma ve sertleşme ateroskleroz olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Lazerle Varis Tedavisi

Varis problemi erkeklere oranla kadınlarda daha sık karşılaşılan bir toplardamar hastalığıdır. Toplardamar; kanın oksijenlenmesini ve dolaşım sistemine tekrar katılabilmesi için kalbe taşımakta fonksiyoneldir.

Devamını Oku

Lenfödem

Lenfödem; lenfatik dolaşım sisteminin bir bozukluğunun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Proteinden zengin içerikli salgının dokuda birikmesi olarak tanımlanan lenfödem, oluştuğu bölgede şişlik ve ağrı oluşturmaktadır.

Devamını Oku

Köpük Tedavisi

Varis problemi dünya genelinde çok sık görülen bir toplardamar hastalığıdır. Kronik venöz yetmezlik problemi sonucunda gelişen varisler kadınların %32’sini, erkeklerin ise %40’ını etkilemektedir.

Devamını Oku

Buerger Hastalığı Nedir?

Buerger hastalığı tıp literatüründe Tromboanjitis obliterans (TAO) olarak tanımlanır. Atar ve toplar damarlarda görülen bir problemdir

Devamını Oku

Gangren Nedir?

Gangren, kan dolaşımı azalması ya da birtakım enfeksiyonlara maruz kalınması sonucunda bir bölgede yaşanan doku ölümü olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği; bir hastalık olarak değil sendrom olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda kalbin vücudun metabolik açıdan ihtiyacı olan oksijeni yeterince sağlayamaması olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Halk arasında şahdamarı olarak bilinen karotis arterler boynun her iki bölgesinde bulunmaktadır.

Devamını Oku

Konjenital Kalp Hastalıkları

Doğumsal nedenlerle gelişen alp anomalileridir. Anne karnında kalbin anormal gelişimi sonucunda açığa çıkan yapı ve işlev bozukluklarıdır. Konjenital kalp rahatsızlıkları kalbin işlevini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini etkileyen birden fazla sorunu kapsamaktadır.

Devamını Oku

Koroner Arter Hastalığı

Halk arasında atar damar olarak tanımlanan arterler; kalpte pompalanan kanın tüm vücuda ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir.

Devamını Oku

Nüks Varis

Varis problemi, toplardamarların çeşitli nedenlerle genişlemesi ve deri altında kıvrımlı bir şekilde görülmesi problemidir.

Devamını Oku

Varis Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Varis problemi hastalarda uzun süre herhangi bir ağrıya ya da benzer bir şikayete neden olmadan seyredebilmektedir. Bu nedenle birçok insan varislerini sadece kozmetik sorunlar olarak görmekte ve herhangi bir tetkik yaptırmamaktadır.

Devamını Oku

Varis Tedavisinin Bitkisel Çözümü Mümkün mü?

Bitkisel tedavi yöntemleri pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır. Bu yöntemin de mutlaka tıp alanında eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.

Devamını Oku

Venöz Yetmezlik

Venöz yetmezlik genellikle toplumun büyük kısmında varislere neden olmaktadır. Hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen, yoğun ağrı hissine neden olan venöz yetmezlik problemi üzerine son yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Devamını Oku

Açık Kalp Ameliyatı

Kalp sağlığının insanın yaşaması için son derece önemli organ olduğu yadsınamaz Kalpte yaşanan herhangi bir sağlık problemi insanın genel sağlık durumunu önemli derecede etkilemektedir.

Devamını Oku

Damar Hastalıkları

Damarlar; organların ihtiyacı olan oksijenin taşınmasında ve kirlenen kanın kalbe tekrar gönderilmesinde görevlidir. Dolaşım sisteminde her damarın kendine özgü görevi bulunmaktadır.

Devamını Oku

Genital Bölge Varisleri

Genellikle kadınlarda görülen ve pelvik bölgesinde kronik ağrıya neden olan genital bölge varisleri, toplumun yaklaşık %30’unda yaşanmaktadır.

Devamını Oku

HDL Kolesterolü

HDL kolesterolü iyi kolesterol olarak tanımlanan ve düşük olması durumunda ciddi sağlık problemlerine yol açan bir proteindir.

Devamını Oku

İnme Nedir?

Genel tabiri ile beyin damarlarının birtakım nedenler ile tıkanması ya da hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan genel ya da kısmi fonksiyon kaybıdır.

Devamını Oku

LDL Kolesterolü

LDL kolesterolü halk arasında kötü kolesterol olarak tanımlanmaktadır. Düşük yoğunluklu lipoprotein olarak da adlandırılan LDL kolesterolünü; özellikle herkesin 20 sonrasında periyodik aralıklar ile ölçtürmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

Varis Ameliyatı

Varis toplumun büyük bölümünde görülen bir toplardamar hastalığıdır. Varis problemi yaşayan hastalar sadece kozmetik sorunlar yaşadıkları için genellikle ilk evrelerde tedavi olmayı ertelemektedir.

Devamını Oku

Yürüme Ağrısı (Kladikasyo) Tedavisi

Yürüme ağrısı probleminde tedavi süreci damar tıkanıklığının ve ağrıların giderilmesi için egzersiz programları ve yaşam tarzındaki değişikler bazı hastalarda yeterli oranda etki etmemektedir.

Devamını Oku

Zamk / Yapıştırıcı Tedavisi

Varis problemi birçok farklı yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Tanı ve tedavi yöntemlerinde yaşanan gelişmeler ile birçok hastalığın tedavisinde olduğu gibi varis hastalığının tanı ve tedavisinde de yeni yöntemler uygulanabilmektedir.

Devamını Oku

Atardamar Hastalıkları

Atardamarlar; kalpten çıkan damarlardır. Temiz kan taşıyan arterlerin toplardamarlara oranla kan basıncı daha yüksektir.

Devamını Oku

Damar Tıkanıklığı

Modern tıbbın gelişmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması ile birlikte ileri yaşlardaki kişilerde birtakım hastalıkların görülme oranı da artmıştır

Devamını Oku

Kalp Kapak Cerrahisi

Kalp, vücuttaki bütün organların oksijen ile beslenmesini sağlayan organ olarak insanın genel sağlığını doğrudan etkilemektedir.

Devamını Oku

Toplardamar Hastalıkları

Toplardamar olarak adlandırılan venler; kalbe doğru giden damarlardır. Venlerdeki kan akımı yer çekiminin etkisi ile özellikle alt ekstremite bölgesinde birikmekte ve burada birtakım problemler açığa çıkarmaktadır.

Devamını Oku

Varisle İlgili 10 Soru 10 Cevap

Bir toplardamar hastalığı olan varis; toplardamarlarda kanın kalbe geri gönderilmesinde işlevsel olan kapakçıkların bozulması sonucunda kanın yerçekimi etkisi ile özellikle bacaklarda birikmesi olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Skleroterapi Nedir?

Günümüzde toplumun yaklaşık yarısında görülen varis problemlerine; teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmaların genişletilmesi ile yeni tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Devamını Oku

Aort Hastalıklarında Endovasküler Tedavi

Kalp damar hastalıklarının görülme oranı son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Bunun nedeni olarak ise; tıp alanının ve teknolojinin gelişmesi sonucunda insanın yaşama süresinin uzaması olarak gösterilmektedir.

Devamını Oku

© 2018 Öztekin Oto Tüm Hakları Saklıdır.