Kalp ve Damar Cerrahisi

  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Ameliyatı Öncesi Tanı Yöntemleri

Kalp Ameliyatı Öncesi Tanı Yöntemleri

Kalp hastalıkları insanın günlük yaşam konforunu ve genel sağlık durumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Kalp rahatsızlıkları bulunan hastalar cerrahi müdahale ile tedavi edilmeden önce ayrıntılı bir muayene ve tetkik süreci yaşamaktadır. Bu süreçte hastalığın tanısı, nedenleri ve tedavi sürecinde oluşabilecek tüm risk faktörleri belirlenmekte ve tedavi planlaması oluşturulmaktadır. Kalp ameliyatı öncesinde birçok farklı test ile tanı süreci yürütülmektedir.

Koroner Anjiyografi

Koroner anjiyografi işlemi; kalp krizi durumlarında, koroner arter darlığının değerlendirilmesinde ve stent ya da balon anjiyoplasti uygulanabilecek hastalarda gerçekleştirilmektedir. Bir kateter yardımı ile kasıktan ya da koldan damar içerisine girilerek gerçekleştirilen bu yöntem genellikle lokal anestezi altında uygulanmaktadır.

Koroner anjiyografi sırasında hastanın damarlarından kan ve basınç örnekleri alınmaktadır. İşlem sırasında herhangi bir ağrı duyulmamakla birlikte 5 ila 10 dakika sürmektedir.

El Bileğinden Anjiyografi

Anjiyografi işlemi; kasıktan uygulanması uygun olmayan hastalarda el bileğinden uygulanmaktadır. Damar tıkanıklıklarının tespit edilmesi amacı ile gerçekleştirilen bu tanı yönteminde el bileğinden minimal boyuttan açılan bir kesi ile kateter damara gönderilmektedir. Kalp ve damar hastalıklarının tanı koyma sürecinde anahtar niteliği taşıyan anjiyografi uygulaması sonrasında hasta aynı gün hastaneden taburcu edilmektedir.

Kan Testleri

Kalp ve damar hastalıklarının tedavi planlaması sürecinde mutlaka birtakım kan testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelikli veriler elde edilebilmesi için genellikle açken uygulanması gereken bu kan testleri aşağıdaki gibidir;

  • Açlık kan şekeri
  • Karaciğer enzimlerinin değerlendirilmesi amacı ile ALT ve AST testleri
  • Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde BUN, üre, kalsiyum ve potasyum değerlerinin ölçümü
  • Kolesterol sayımı amacı ile LDL ve HDL testleri
  • TSH, T3 ve T4 gibi tiroid fonksiyon testleri
  • Kan pıhtılaşma oranının değerlendirilmesi amacı ile PT, aPTT ve Sedimantasyon
  • Tam kan sayımı

EKG

Kalp fonksiyonlarının acilen değerlendirilmesi gereken durumlarda tercih edilen bu tanı yönteminde kalp kasının çalışma niteliği ve kan iletim ağının çalışması incelenmektedir. Hastanın göğüs bölgesine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile kalbin elektriksel faaliyetinin ölçülmesi işlemi olan EKG; kalbin yapısal bozuklukları, ritim bozuklukları ve genel kalp damar hastalıklarının teşhis edilme sürecinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. 

Eforlu EKG Testi

Hastanın göğüs bölgesine yerleştirilen elektrotlar sayesinde aktivite ve efor altındaki kalbin fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Hastanın yaşı uygulama sırasındaki yürüme süresini belirlemektedir. İstirahat sırasında yeterli olan koroner kan akımının efor altında yeterli olup olmadığı bilgisi elde edilen eforlu EKG testi; genellikle kalp ritim bozukluklarının teşhisinde uygulanmaktadır.

Ekokardiyografi

Bu uygulama için özel olarak geliştirilen cihazın Probe bölümü hastanın göğüs bölgesine tutulmakta ve kalbin hareketlerini, kalp kapaklarının durumunu değerlendirilmesi amacı ile elde edilen görüntü monitöre aktarılmaktadır. Ekokardiyografi testi genellikle; doğumsal kalp hastalıklarının, damarlarda oluşan daralmaların ve kalpteki deliklerin teşhisi amacı ile uygulanmaktadır. Üç boyutlu ekokardiyografi uygulamasına ise normal ekorkardiyografi sırasında teşhis edilemeyen bilgilerin elde edilmesi amacı ile başvurulmaktadır.

Holter Monitarizasyon

Tansiyon değerlerinin ve kalp ritimlerinin takibi amacı ile uygulanan Holter Monitarizasyon testinde veriler; hastaları günlük yaşamı boyunca değerlendirme amacı ile vücuduna yapıştırılan cihazlar yardımı ile elde edilmektedir. Hastanın kullandığı ilaçların, günlük hayattaki psikolojik değişimlerinin ve fiziksel aktivitelerinin tansiyon ve kalp ritmine etkisini ölçmek amacı ile uygulanmaktadır.

Transtelefonik Monitör

Kalp fonksiyonlarının izlenmesinde etkin olan bir diğer test de Transtelefonik monitördür. Hasta vücuduna yapıştırılan cihazları herhangi bir şikayeti olduğu sırada aktif etmekte ve cihazın kaydettiği veriler sağlık merkezine gönderilmektedir.

Stres Ekokardiyografi

Stres ekokardiyografi testi genellikle eforlu EKG testi ile birlikte uygulanmaktadır. Ciddi kalp ve damar hastalığı bulunan kişilere uygulanan bu test ile damar hastalıklarının konumu saptanmakta ve kalp fonksiyonları hakkında nitelikli bilgiler elde edilmektedir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Kalp kasının kanlanmasındaki herhangi bir problemi saptamak amacı ile uygulanan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi; özellikle koroner arterlerin değerlendirilmesinde etkendir. Hem istirahat hem de efor altındaki kalp fonksiyonlarının ölçülmesinin yanı sıra damarlardaki problemin hangi bölgede olduğunun saptanmasında da etkendir.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Hastanın damarlarına görüntülemeye yardımcı bir ilaç enjekte edilerek uygulanan çok kesitli bilgisayarlı tomografi testi sırasında saniyeler içerisinde hastanın damarlarının görüntüsü elde edilmektedir.

Kardiyak MR İnceleme

Kalp damarlarının ayrıntılı değerlendirilmesi, kalp boşluklarının durumu hakkında nitelikli bilgiler elde edilen kardiyak MR incelemesi ile genellikle doğumsal kalp hastalıklarının teşhisi konulmaktadır. Günümüzde sıklıkla ihtiyaç duyulan kardiyak MR incelemesi; kalp ve damarda bulunan hastalıklar hakkına önemli bilgiler vermektedir.

© 2018 Öztekin Oto Tüm Hakları Saklıdır.