Kalp ve Damar Cerrahisi

  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir

Kalp Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir

Kalp, insanın total sağlık durumu ve diğer organların sağlıklı çalışabilmesi açısından oldukça önemlidir. Kalp ve damar hastalıkları gerek doğumsal gerekse sonradan açığa çıkabilmektedir. Vücudun ihtiyacı olan oksijenin sağlıklı ve yeterli oranda dolaşabilmesi için kalbin sağlıklı bir şekilde kan pompalaması, damarların sağlıklı bir şekilde organlara kanı ulaştırması ve kirli kanın sağlıklı bir şekilde kalbe geri ulaştırılması gerekmektedir. Bu aşamalardan herhangi birinin sekteye uğraması çok ciddi problemler açığa çıkarabilmektedir. Kalp hastalıkları uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve farklı tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilen problemlerdir. Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde uygulanan farklı ameliyat yöntemler bulunmaktadır.

Bypass Ameliyat

Kalp damarlarının tıkanması ve kanın yeterli oranda dolaşımının engellenmesi durumunda uygulanan Bypass ameliyatı öncesinde gerek röntgen gerekse koroner anjiyografi tetkikleri uygulanmaktadır. Kalbin yeniden kan ile beslenmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bypass ameliyatı; başka damarlar ile yol oluşturulmasına ve köprüleme disiplinine dayanmaktadır.

Açık Kalp Ameliyatı

Açık kalp ameliyatı;

  • Kalpte bulunan deliklerin kapatılması
  • Doğumsal kalp problemlerinin giderilmesi
  • Kalp kapak hastalıklarının tedavisi
  • Kalp ritim problemlerinin tedavisi
  • Tümörlerin çıkarılması
  • Anevrizmaların tedavisi

Amacı ile uygulanmaktadır. Oldukça ciddi bir uygulama olan bu süreç öncesinde gerekli muayene ve tetiklerin yapılması ve ameliyat sonrasındaki bakımın nitelikli olması hastanın konforlu bir yaşam sağlanmasında etkin rol oynamaktadır.

Küçük Kesi ile Cerrahi

Günümüzde kalp kapak ameliyatları ve koroner bypass ameliyatları küçük kesi uygulanabilmektedir. Göğüs bölgesinde açılan küçük kesi yolu ile gerçekleştirilen bu yöntem açık ameliyata göre çok daha konforludur. Aynı zamanda kanama ve enfeksiyon gibi riskleri minimuma düzeye indirmesinin yanında herhangi bir kemik dokunun kesilmemesi sebebi ile ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça fazladır.

Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi yöntemi genellikle koroner arter problemlerinde ve sıklıkla kalp kapağı onarımı ve kalp kapağı değişimi uygulamalarında tercih edilmektedir. Ameliyat süreci için özel olarak geliştirilen robotların cerrahlar tarafından uzaktan kontrol edilmesi disiplinine dayanmaktadır. Robotik cerrahinin diğer yöntemlere göre en büyük avantajı insan elinin ulaşamadığı noktalara ulaşarak işlem gerçekleştirebilmesidir.

© 2018 Öztekin Oto Tüm Hakları Saklıdır.