Genellikle kadınlarda görülen ve pelvik bölgesinde kronik ağrıya neden olan genital bölge varisleri,..

HDL kolesterolü iyi kolesterol olarak tanımlanan ve düşük olması durumunda ciddi sağlık problemlerin..

Genel tabiri ile beyin damarlarının birtakım nedenler ile tıkanması ya da hasar görmesi sonucunda or..

LDL kolesterolü halk arasında kötü kolesterol olarak tanımlanmaktadır. Düşük yoğunluklu lipoprotein ..

Varis toplumun büyük bölümünde görülen bir toplardamar hastalığıdır. Varis problemi yaşayan hastalar..

Alt ekstremite bölgesinde bulunan damarların tıkanıklığı yoğun ağrı hissine neden olmaktadır. Özelli..

Varis problemi birçok farklı yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Tanı ve tedavi yöntemlerinde yaşana..

Atardamarlar; kalpten çıkan damarlardır. Temiz kan taşıyan arterlerin toplardamarlara oranla kan bas..

Modern tıbbın gelişmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması ile birlikte ileri yaşlardaki kişilerde bi..

Kalp, vücuttaki bütün organların oksijen ile beslenmesini sağlayan organ olarak insanın genel sağlığ..

Toplardamar olarak adlandırılan venler; kalbe doğru giden damarlardır. Venlerdeki kan akımı yer çeki..

Bir toplardamar hastalığı olan varis; toplardamarlarda kanın kalbe geri gönderilmesinde işlevsel ola..