Kalp ve Damar Cerrahisi

  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi
  • Kalp ve Damar Cerrahisi

Uluslararası ve Ulusal Görevler

  • Home
  • Uluslararası ve Ulusal Görevler

1987

Akdeniz Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

1987

Türk Kardiyoloji Derneği

1992

Avrupa Transplantasyon Birliği

1992

Damar Cerrahisi Derneği

1995

Avrupa Organ Nakli Derneği

1993

Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

1995

Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İzmir Kurucu Başkanı

1996

Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

1998

Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

2002

Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı

2005

Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Danışmanı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Veznedarı, Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Kurucu Başkanı

2005-2017

Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Başkanlığı

2009

Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Üyesi

2011

En Yenilikçi Cerrah (Euro-Asian Bridge Meeting)

2014-2016

Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı

Uluslararası Editörler Kurulu Üyelikleri
HSF
INNOVATIONS
E-Journal of Cardiovascular Medicine
Program Komitesi Üyelikleri
ESC
ISMICS
WHF
ESCVS
UCCVS

© 2018 Öztekin Oto Tüm Hakları Saklıdır.