29 Oca

International and National Achievments

Uluslararası Editörler Kurulu Üyelikleri

  • HSF
  • INNOVATIONS
  • E-Journal of Cardiovascular Medicine

Program Komitesi Üyelikleri

  • ESC
  • ISMICS
  • WHF
  • ESCVS
  • UCCVS

1987 Akdeniz Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

1987 Türk Kardiyoloji Derneği

1992 Avrupa Transplantasyon Birliği

1992 Damar Cerrahisi Derneği

1995 Avrupa Organ Nakli Derneği

1993 Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği

1995 Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İzmir Kurucu Başkanı

1996 Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

1998 Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı

2002 Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı

2005 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Danışmanı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Veznedarı, Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Kurucu Başkanı

2005 - 2020 Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Başkanlığı

2009 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Üyesi

2011 En Yenilikçi Cerrah (Euro-Asian Bridge Meeting)

2014-2016 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı

Karotis Hastalığı Karotis Endarterektomi Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi