Biyografi

Prof. Dr. Öztekin OTO, FESC, FACC

 • Prof. Dr. Öztekin OTO özgeçmişini indirmek için TIKLAYIN.

İlgi Alanları

 • Koroner Arter Bypass Greft Operasyonu
 • Minimal İnvaziv Kalp Kapak Ameliyatları
 • Minimal İnvaziv Koroner By Pass
 • Minimal İnvaziv Kalp Kapak Ameliyatları
 • Minimal İnvaziv Mitral Kapak Onarımı
 • Minimal İnvaziv ASD Kapatılması
 • Kalp Nakli
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları Ameliyatı
 • Damar Cerrahisi
 • Lazerle Varis Tedavisi
 • Derin Ven Trombozu

Öncü Çalışmaları

Türkiye'de

 • İlk Kalp-Akciğer Nakli
 • İlk Pediatrik Kalp Nakli
 • İlk Video Destekli Torakoskopik Ameliyat
 • İlk VATS ile PDA Kapatılması
 • İlk Domino Prosedürü Uygulaması

Dünyada

 • Akciğer Kist Kidatiğinin Toraskopik Yöntemle Çıkarılması
 • Akciğer Kist Kidatiğinin Minimal İnvaziv Yöntemle Çıkarılması

Biyografi

 • 1974 -1980 Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 1980 – 1986 Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanlık Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi (Klinik Direktörü: Prof. Dr. Aydın AYTAÇ ve Prof. Dr. Yüksel BOZER)
 • 1986 – 1989 Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Askerlik Görevi ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde Mecburi Hizmet
 • 1989-2001 Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı
 • 1890 Pediatrik ve Yenidoğan Kalp Ameliyatı Programını Oluşturma, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 1996 Profesör Olarak Atanma, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 1996 D.E.Ü. Pediatrik Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinin Başlatılması
 • 1998 Türkiye'de İlk Pediatrik Kalp ve Akciğer Nakli
 • 2000 Erişkinde Minimal İnvaziv Kalp Ameliyatlarının Başlatılması
 • 2009 DEÜ Kalp Nakli Merkezi Yenileme
 • 2011 Sağlık Bakanlığı Pediatrik Kardiyak Cerrahi Sertifikası
 • 2014 – 2016 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı
 • 2004 – Halen Devam Eden Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanlığı

Burslar-Sertifikalar-Ödüller

 • 1970 TUBİTAK Matematik Yarışmasında TÜBİTAK Teşvik Ödülü
 • 1973 AFS Bursu (1 Yıl ABD)
 • 1973 Karşılıksız TÜBİTAK Bursu (6 Yıllık)
 • 1974 Cumhuriyet Lisesi, Ankara - Birincilikle Mezuniyet
 • 1973 – 1980 Deutches Goethe Institute' den Alman Dili Sertifikası
 • 2011 En Yenilikçi Cerrah Ödülü, Euro – Asian Bridge Meeting

Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar

 • 2004 Amerika Kardiyoloji Derneği Üyeliği (FACC)
 • 2002 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Üyeliği (ESCVS)
 • 2001 Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyeliği (FESC)
 • 1996 Pediyatrik Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 1995 Ulusal Torasik ve Kardiyovasküler Cerrahi Derneği İzmir Şube Kuruculuğu ve Başkanlığı
 • 1993 Ulusal Damar ve Kardiyovasküler Cerrahi Derneği Üyeliği
 • 1992 Avrupa Organ Nakli Derneği Üyeliği
 • 1992 Avrupa Vasküler Cerrahi Derneği Üyeliği
 • 1992 Vasküler Cerrahi Derneği Üyeliği
 • 1992 Avrupa Kardiyotorasik Cerrahi Derneği Üyeliği (EACTS)
 • 1987 Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği
 • 1987 Akdeniz Ülkeleri Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Mesleksel Aktiviteler

 • 2005 – 2024 Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi (KKVC) Organizasyonu
 • 23-26 Mart 2015 Başkanlık, 64. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi ile birlikte 11. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
 • 2012-2014 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı
 • 14 Şubat 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Transplantasyon Enstitüsü Müdürlüğü
 • 15 Nisan, 2010 Veznedar, Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • 15-18 Nisan, 2010 Başkanlık,59. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi ile birlikte 6. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, İzmir, Türlkiye
 • 2008 – 2009 1st and 2nd Training Courses of GUCH Working Group in European Society of Cardiology in conjunction with 4th and 5th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
 • 2008 – 2009 Avrupa Kardiyoloji Derneği 1. ve 2. GUCH Çalışma Grubu Eğitimi ile birlikte 4. Ve 5. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
 • 2007 ISMICS Winter Workshop ile birlikte 3. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
 • 2007 Veznedar, Avrupa Kardiyoloji Derneği, GUCH Çalışma Grubu
 • 2006 ISMICS Program Komitesi Üyeliği
 • 2005 Editör, Innovations Dergisi
 • 2005 Editör, Heart Surgery Forum Dergisi
 • 2004 Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Kuruluşu
 • 2004 Amerikan Kardiyoloji Derneği Üyeliği (FACC)
 • 2002 – 2004 Başkan, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Kardiyovasküler Cerrahi Derneği Çalışma Grubu
 • 2001 Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyeliği (FESC))
 • 2000 – 2006 Avrupa Kardiyoloji Derneği Bilim Kurulu ve Program Komitesi Üyeliği
 • 2000 – 2002 Başkan Yard., Avrupa Kardiyoloji Derneği, Kardiyovasküler Cerrahi Çalışma Grubu
 • 1998 Türkiye’ de İlk Kalp-Akciğer Nakli
 • 1996 - 1997 -1998 Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Sempozyumları, İzmir, Türkiye
 • 1998 Başkan Yardımcılığı, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Kardiyovasküler Cerrahi Çalışma Grubu
 • 1996 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Başkanlığı
 • 1995 – 1999 İzmir’de Aylık Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahisi Toplantılarının Düzenlenmesi
 • 1996 DEÜ, Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinin Başlaması
 • 1993 Avrupa Kardiyoloji Derneği, Kardiyovasküler Cerrahi Çalışma Grubu
 • 1992 İlk Video Destekli Torakoskopik Ameliyat
 • 1989 Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde 6 Ay Süre ile House Surgeon Olarak Çalışılması, Royal Infirmary Hospital, Edinburg

Uluslararası ve Ulusal Görevler

 • 1987 Akdeniz Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 1987 Türk Kardiyoloji Derneği
 • 1992 Avrupa Transplantasyon Derneği
 • 1992 Damar Cerrahisi Derneği
 • 1993 Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • 1995 Avrupa Organ Nakli Derneği
 • 1995 Ulusal Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği, İzmir Kurucu Başkanı
 • 1996 Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 1998 Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı
 • 2002 Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı
 • 2005 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Danışmanı, Avrupa Kardiyoloji Derneği Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Veznedarı, Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Kurucu Başkanı
 • 2005-2020 Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Başkanlığı
 • 2009 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Kardiyak Üyesi
 • 2011 En Yenilikçi Cerrah (Euro-Asian Bridge Meeting)
 • 2014-2016 Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı

Uluslararası Editörlük Görevleri

 • Heart Surgery Forum
 • INNOVATIONS
 • E-Journal of Cardiovascular Medicine

Program Komitesi Üyelikleri

 • Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi
 • Uluslararası Minimal İnvaziv Kalp Cerrahidi Derneği Kongresi
 • Dünya Kalp Federasyonu Kongresi
 • Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi
 • Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
Karotis Hastalığı Karotis Endarterektomi Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi