1987 Akdeniz Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 1987 Türk Kardiyolo..

Karotis Hastalığı Karotis Endarterektomi Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi