29 Oca

EECP

 Koroner Arter Nedir?

Koroner arter kalp organını çepeçevre saran ve kalp kasını besleyen atar damarların tanımlandığı genel isimdir. Kalpten çıkan aort damarının ilk dalları olan koroner arterler sağ ve sol olmak üzere iki adettir. Sol ana koroner arter ise kalbin ön ve arkasına giden iki daldan oluşmaktadır. Böylece üç ana koroner arter sistemi bulunmaktadır.

Kollateral Dolaşım Nedir?

Koroner arterler arasında bulunan küçük çaplı çok sayıda damar bulunmaktadır. Kollateral dolaşım olarak tanımlanan bu sistemde; koroner arterlerin yeterli kanla beslenmesi gereken dokularına iletilecek olan kan taşınmaktadır. Bazı durumlarda kan alamayan dokulara sağlıklı arterlerden kan akışının sağlanması için küçük damarcıklar gelişmektedir. Bu damarcık ağına Kollateral dolaşım denilmektedir. Biyolojik olarak Kollateral ağın oluşması oldukça yavaş bir süreçtir. Kalp hastası olan kişilerin kollateral ağın oluşmasını bekleyecek zamanları olamamakta ve dışarıdan herhangi bir destek olmadan kollateral ağ bu hastalarda yeterli oranda gelişim sağlayamamaktadır.

Anjina Pektoris Nedir?

Anjina Pektoris; halk arasında göğüs ağrısı olarak tanımlanmaktadır ve bu durum koroner arter hastalığının en yaygın belirtisi olarak görülmektedir. Anjina pektoris şikayeti olan hastaların büyük bir kısmı; fiziksel ve zihinsel stres yaşamaları sonucunda şiddetli göğüs ağrısı problemi yaşanmaktadır. Bu probleme eşlik eden semptomlar genellikle; nefes darlığı, hazımsızlık, baş dönmesi, yorgunluk ve göğüs, kol, boyun ile çenede ağrı şikayetleridir.

Kalp Yetersizliği Nedir?

Kalp yetersizliği bilinenin aksine bir hastalık değil bir sendromdur. Bu sendromda kalp organının fonksiyonlarındaki anormallik sonucunda dokulara ihtiyaç olan kanın pompalanmaması ya da basınçta yetersizlik bulunmasıdır. Bu sendromu yaşayan hastalar; nefes darlığı çekmekte ayak bileklerinde şişlik görülmektedir. Hasta normal yaşamına devam edememektedir.

EECP Nedir?

Koroner arter hastalıkları ile kalp yetmezliği tedavisinde Amerika’da yaygın olarak kullanılan ülkemizde ise son yıllarda kullanılmaya başlanan EECP hastalar için oldukça konforludur. Herhangi bir risk faktörü taşımayan, girişimsel bir işleme ve hastane yatışına ihtiyaç duyulmaması açısından avantajlı ve etkisi uzun süren bir tedavi yöntemidir.

Koroner kalp hastalıkları tüm dünyada en sık görülmekte ve ölüm nedenlerinin başında yer almaktadır. Bu süreçte açığa çıkan kalp krizi, kalp yetersizliği ve sonucunda ölüm gibi yaşamsal olayların engellenmesinde EECP tedavisi etkin bir rol oynamaktadır. 

EECP tedavisi; koroner damarların ve ince uç dallarının genişletilmesi, bu dallar arasında bulunan kollateral dolaşım ağının oluşturulması disiplinine dayanmaktadır. Böylece damar tıkanıklığı ya da damarlarda daralma olan hastalarda kalbin beslenmesi düzenlenmekte ve göğüs ağrısı, yorgunluk, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi semptomların önüne geçilmektedir. Aynı zamanda kalp krizi riski de azalmakta ve hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde yükseltilmektedir.

EECP tedavisinin etkisinin gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hastaların %88’inde 5 yıl kadar sürdüğü kanıtlanmıştır. 35 gün boyunca günde 1 saat süren bu tedavi yönteminde hastalar tedavi sonrasında günlük yaşamlarına devam edebilmektedir.

EECP Tedavisi, FDA tarafından Kalp Yetmezliği, Stabil Angina, Unstabil Anjina, Kardiyojenik Şok, Akut Myokard Enfaktüsü hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. EECP Tedavisinde kullanılan Cihazın, CE Sertifikası, ISO ve diğer onay belgeleri bulunmaktadır.

EECP Tedavisi Nasıl Uygulanmaktadır?

EECP tedavisi uygulanacak olan hasta 35 gün süre ile haftada 5 ila 6 gün olmak üzere günde 1 saat tedavi görmektedir. Tedavi sürecinde herhangi bir ağrı ya da acı hissi duyulmamaktadır. Aynı zamanda herhangi bir risk faktörü barındırmaması yönüyle de oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir. Tedavi sırasında girişimsel bir işlem ya da enjeksiyon gibi bir müdahalede bulunulmamakta ve hastalar bu süreci kitap okuyarak, müzik dinleyerek geçirebilmektedir.

EECP Makinası Nasıl Çalışır ve Tedavinin Amacı Nedir?

EECP cihazı; hasta tedavi masası, kontrol konsülü, hava kompresörü ile 3 çift manşondan oluşmaktadır. Manşonlar hastanın alt bacak, üst bacak ve kalçalarına sarılmaktadır. Hasta tedavi süreci boyunca EKG’ye bağlıdır. Bununla birlikte parmak pletismogramı uygulaması ile sistolik ve diastolik basınç takip edilmektedir. Diastol sırasında manşonlar hava ile dolarak şişmektedir. Bunun sonucunda kalbe giden kan akımı artmakta kalp kası beslenmektedir. Sistol sırasında ise manşonlar inmekte ve kalbin yükünü azaltmaktadır. Koroner damarlarda kan akımının artması ile damar duvarlarının kronik basınç artımına maruz kalması, damar yatağı arasında oluşan basınç farkı kılcal damar ağının genişlemesine neden olmakta ve böylece kollateral dolaşım sisteminin kalpte beslenme bozukluğu yaşanan bölgenin sağlıklı bir şekilde beslenmesi sağlanmaktadır.

EECP' nin Etkinliği Nasıl Olmaktadır?

Sağlıklı bir kalp; oksijen tüketimi ve oksijen sağlaması arasındaki dengede işlevseldir. Oksijen tüketimi kalp hızı ve pompalanması ile ilişkilidir. Bununla birlikte oksijen sağlanması ise kan akımı ile ilişkilidir. Bu süreçte kalp kasına ulaşan kanın %80’i kalbin gevşeme fazında olmaktadır. Bu süreçte EECP tedavisi doğal By-Pass’a neden olmakta ve yeni damar oluşarak kalp kası beslenebilmektedir.

Hangi Hastalara Uygulanıyor?

EECP tedavisinin uygulanabileceği hastalar şu şekildedir;

 • Daha önce By-Pass a da tel / kafes tedavisi gerçekleştirilmiş hastaların tekrardan damar tıkanıklığı geliştiği durumlarda
 • Başka tedavi yöntemleri uygulanan ancak şikayetleri devam eden
 • Cerrahi müdahale için damar yapısı uygun olmayan
 • Ameliyat edilmesi riskli olan
 • Balon, stent ya da ameliyat ile tedaviyi kabul etmeyen
 • Kalp yetmezliği bulunan

EECP tedavisinin uygulanmasının sakıncalı olacağı hastalar ise şu şekildedir;

 • Son 3 ay içerisinde By-Pass ameliyatı geçirmiş olan
 • Vücudunda pıhtı olma riski bulunan
 • Bacaklarında iyileşmeyen yarası bulunan
 • Ciddi oranda Aort yetmezliği bulunan
 • Yüksek tansiyon problemi kontrol edilemeyen
 • Hamile ya da hamile olma ihtimali bulunan

EECP Tedavisinin Yararları Nelerdir?

EECP yöntemi oldukça konforlu bir süreç sağlamakla birlikte aynı zamanda kalp sağlığı için doğrudan ve dolaylı olarak birçok yararı bulunmaktadır. EECP tedavisinin yararları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Kalbe giden kan akışını arttırmaktadır.
 • Kalbin gevşeme sürecinde kalbe daha fazla oksijen ulaşmasını sağlamaktadır.
 • Bacaklardaki kanın kalbe doğru pompalanması sürecinde kalbe dolan kan miktarı ile aynı zamanda böbrek, beyin gibi yaşamsal organların da kalbe ek yük getirmeden kan akışını sağlamaktadır.
 • Kalbin iş yükü azalmakta ve performansı yükselmektedir.
 • Hasarlı ya da tıkanmış kan damarları çevresinde yeni kan damarı ağının oluşmasına yardımcı olmaktadır.
 • Göğüs ağrısını azaltmakta ve tamamen ortadan kaldırmaktadır.
 • Laktik asit oluşumunu azaltmaktadır. Böylece kas yorulması engellenmektedir.
 • Kalp yetmezliği bulunan hastalarda kalp kasının güçlenmesi ve oksijenli kanın kalbe akışı sağlanmaktadır.
 • Kalp krizi riskini azaltmaktadır.
 • Hastanın yaşam kalitesini arttırmaktadır.
 • Etkisi tedavi sürecinden yıllar sonra dahi sürmektedir.

EECP Tedavisinden Sonra Ne Gibi İyileşmeler Gözlenmektedir?

EECP tedavisi sonrasında hastaların yürüyüş oranı yükselmektedir. Aynı zamanda daha ağır paketler taşıyabilmekte ve göğüs ağrısı şikayeti olmadan daha aktif bir yaşam tarzı sürdürebilmektedir. Bunlarla birlikte çalışma hayatlarına geri dönebilen hastalar Anti-anjin ilaçlara çok daha az gereksinim duymaktadır. Göğüs ağrısı olmadan egzersiz yapabilmekte ve sosyal aktivitelere katılabilmektedir.

EECP'nin Diğer Değerli Tedavi Yöntemlere Göre Avantajları Var mıdır?

 • Endikasyonlara ve kontrendikasyonlara uyulduğu sürece yaşamsal risk taşımaması.
 • Uygulanabilirliğin kolay olması

Tedavi sürecinde sarf malzeme kullanılmaması.

 • Malzeme ve ekipman gibi faktörlere paralel olarak hasta hayatını hiçbir şekilde riske atmaması.
 • Tedavinin hastane yatışı gerektirmemesi.
 • Hastaların tedaviye ayaktan gelip gidebilmesi, dolayısı ile iş gücü ve zaman kaybının olmaması.
 • İnvaziv revaskülarizasyon tekniklerinin yetersiz kaldığı koşullarda objektif ve sübjektif iyileşmeyi sağlaması.

EECP Tedavisinin Yan Etkileri Var mI?

EECP tedavisinin günümüze kadar herhangi bir ciddi yan etkisine rastlanmamıştır. Bununla birlikte manşonların (kaf) basıncı nedeni ile minimal düzeyde deri tahrişi olabilmektedir.

EECP Tedavisi By- Pass Ameliyatını Ortadan Kaldırıyor mu?

>HAYIR

EECP tedavisi ameliyatın uygun olmayacağı ya da ameliyat olmak istemeyen hastalar için en uygun ve konforlu tedavi yöntemidir.

EECP tedavisi gerek By-Pass ameliyatı gerekse balon anjiyoplasti uygulamalarının aksine ayakta gerçekleştirilen ve herhangi bir risk faktörü barındırmayan konforlu bir tedavi yöntemidir. Hastalığı çok daha ciddi olan ya da sol ana koroner arter hastalığı olanlar için By- Pass ameliyatına ihtiyaç duyulabilmektedir.

EECP Tedavisinde Ne Kadar Süredir Kullanılmaktadır?

EECP tedavisi uzun araştırma ve çalışma süreci sonucunda geliştirilmiştir. 50 yıllık geçmişi olan bu tedavi yönteminin yeni olarak tanımlanmasının nedeni 1995 yılında rutin klinik kullanımına girmesidir. 1995 yılında FDA onayı alan ve Koroner Arter Hastalığı ve Kalp Yetmezliği tedavisinde hızla yayılarak kullanılmaya başlayan EECP, girişimsel olmayan (non-inva ziv), atravmatik rutin kullanımda olan bir tedavi yöntemidir.

EECP Tedavisi Nerelerde Uygulanmaktadır?

Bilim ve tıp alanlarında nitelikli çalışmalar yürüten ve her geçen dönemde yeni gelişmeler ile dünyaya öncü olan Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Milano Üniversitesi, Hammersmith Hospital, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine ve Centre de Medicine Preventive Cardio-vasculaire gibi üniversiteler dahil Amerika’da yaklaşık 2000’den fazla sağlık merkezinde ve birçok ülkede kullanılan EECP, kalp yetmezliği tedavisinde ve kalp tedavi sürecinde vazgeçilmez bir tedavi yöntemi olmaktadır.

EECP Tedavisi Tekrarlanabilir Mi?

Teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar sonucunda uygulanan ve başarılı sonuçlar alınan EECP tedavisinin ağır hasta profillerinde uzun dönemde tekrar edilme oranı yaklaşık %9’dur. Bununla birlikte herhangi bir risk faktörü barındırmaması sebebi ile kalp yetmezliği ya da kalp transplantasyonu adaylarında da uygulama gerçekleştirilebilmektedir.

EECP Tedavisinin Faydaları Tanı Araçlarıyla Gösterilebilinir Mi?

Uygulanan EECP tedavisi sonrasında birtakım tetkikler ve kontroller ile tedavi sürecinin kalp sağlığına katkısı ölçülebilmektedir. Özellikle efor, Tallium sintigrafisi, Gates Spect tetkikleri ile tedavi sonucunda kalp dokusunun kanlanması gözlemlenmektedir.

Ülkemizde Kalp Hastalıkların Durumu Nedir?

Tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları gelmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de kalp hastalıklarının tedavisi için yapılan harcamalar; tüm hastalıklar içerisinde birinci sıradadır. Aynı zamanda ülkemizde Semtomatik Koroner Arter ve Kalp Yetmezliği hastalarının oranı gün geçtikçe çoğalmaktadır. 2000’i kalp yetmezliği olmak üzere her yıl 160.000 kalp hastası ortaya çıkmakta ve yaklaşık 30.000 hasta ani ölümler ile hayatını kaybetmektedir. Bu oranların düşürülmesi toplumun kalp sağlığına gerekli özeni göstermesi, yaşam tarzını kalp sağlığını koruyacak şekilde düzenlemesi ve bilinçli olması ile yakından ilişkilidir.

Ülkemizde EECP Tedavisi Uygulanıyor mu?

Türkiye’de EECP tedavisi 9 merkezde uygulanmaktadır. Özellikle kronik böbrek ya da solunum yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan hastalarda uygulanan bu tedavi yöntemi düşük maliyetli ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Eecp Uygulaması Devletin Sağlık Harcamalarına Bir Külfet Getirecek mi?

Yapılan çalışmalar sonucunda özellikle semptomatik koroner arter ve kalp yetmezliği tedavilerinde diğer tedavi yöntemlerine oranla oldukça ekonomik olduğu açığa çıkmıştır. Tedavi sürecinde hastanede yatışa ihtiyaç duyulmaması, hastaların ayaktan tedaviye gidebilmesi ve sarf malzemesinin kullanılmaması ile diğer tedavi yöntemlerine oranla çok daha ucuza mal olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Karotis (Şahdamar) Hastalığı

Halk arasında şahdamarı olarak bilinen karotis arterler boynun her iki bölgesinde bulunmaktadır. Ana..

Devamını Oku

Varis Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Varis problemi hastalarda uzun süre herhangi bir ağrıya ya da benzer bir şikayete neden olmadan seyr..

Devamını Oku

Transplantasyon

Organ yetmezliğinde son yıllarda uygulanan en güncel tedavi yöntemi transplantasyondur. Kalp yetersi..

Devamını Oku
Karotis Hastalığı Karotis Endarterektomi Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi